Phan Ngọc Uyển

Phan Ngọc Uyển

Phan Ngọc Uyển

Phan Ngọc Uyển

Phan Ngọc Uyển
Phan Ngọc Uyển

Đánh giá khách hàng

Phan Ngọc Uyển

15-05-2017 03:07:55 PM
Tặng shop 5 sao vì đồ rất xinh và chất lượng. Mình chỉ có một phiền lòng nhỏ là khi mua trực tiếp ở shop rất khó lựa vì đồ sắp xếp k theo trật tự chủng loại, hoặc do khách lựa k để lại chỗ cũ gì đó, nên rối mắt wá, nên lần nào đến mình cũng ào vào quầy giày dép đầu tiên, nếu đi vs bạn thì bạn lựa giùm chứ mình mình là chịu rùi ý :'(. Được cái mình đi nhìu shop kí gửi thấy 2nd phục vụ là tốt nhất ý, những nơi khác k có chuyện ship hàng giữ hàng free gửi xe, nv cũng k dc nhỏ nhẹ ân cần như 2nd đâu �

Tặng shop 5 sao vì đồ rất xinh và chất lượng. Mình chỉ có một phiền lòng nhỏ là khi mua trực tiếp ở shop rất khó lựa vì đồ sắp xếp k theo trật tự chủng loại, hoặc do khách lựa k để lại chỗ cũ gì đó, nên rối mắt wá, nên lần nào đến mình cũng ào vào quầy giày dép đầu tiên, nếu đi vs bạn thì bạn lựa giùm chứ mình mình là chịu rùi ý :'(. Được cái mình đi nhìu shop kí gửi thấy 2nd phục vụ là tốt nhất ý, những nơi khác k có chuyện ship hàng giữ hàng free gửi xe, nv cũng k dc nhỏ nhẹ ân cần như 2nd đâu �

Tin mới nhất