Thùy Thùy

Thùy Thùy

Thùy Thùy

Thùy Thùy

Thùy Thùy
Thùy Thùy

Đánh giá khách hàng

Thùy Thùy

15-05-2017 03:08:05 PM
Đồ đẹp và còn rất mới, giá phải chăng. Rất khác biệt so với những shop cũng kinh doanh đồ secondhand. Nhân viên rất dễ thương và nhiệt tình. Sẻ ủng hộ shop dài dài �� P.s: à mà cho mình hỏi, lần đầu tiên mình đi có bạn hỏi và đăng kí giùm mình làm thành viên ở shop. Mình không biết làm thành viên thì sẽ được gì hả bạn?

Đồ đẹp và còn rất mới, giá phải chăng. Rất khác biệt so với những shop cũng kinh doanh đồ secondhand. Nhân viên rất dễ thương và nhiệt tình. Sẻ ủng hộ shop dài dài ��
P.s: à mà cho mình hỏi, lần đầu tiên mình đi có bạn hỏi và đăng kí giùm mình làm thành viên ở shop. Mình không biết làm thành viên thì sẽ được gì hả bạn?

Tin mới nhất