2ND CHANCE

2ND CHANCE

2ND CHANCE

2ND CHANCE

2ND CHANCE
2ND CHANCE

Đặt lịch ký gửi

Đặt lịch ký gửi

- Dưới 10 món: không cần đặt hẹn, tuy nhiên Quý khách liên hệ trực tiếp trước khi đến 30 phút để được phục vụ nhanh hơn.
- Từ 10 đến 20 món: chọn 1 khung giờ.
- Trên 20 và không quá 40 món, thao tác đặt hẹn 2 lần với 2 khung giờ liên tiếp nhau.

- Các khung giờ bị ẩn (hoặc tô đỏ) là các khung đã nhận kín lịch, Quý khách vui lòng chọn thời gian ký gửi khác.
- Nếu đến muộn quá 10 phút so với lịch đã hẹn, Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn mới của nhân viên.

Gửi tin